Covid-19'u Ekonomiye Zarar Vermeden Nasıl Bitirebiliriz?

Covid-19’un yayılımını ele almak için üç model düşünülebilir;

  • Sınırlama tabanlı seçici karantina: Tüm pozitif vakaları bulun ve karantinaya alın. Bu, yaş grubu başına “bulaşıcı durum zaman aralığı” için [t0, t1] tahmini yapılmasını gerektirir, daha sonra bu zaman aralığı göz önüne alındığında, risk altındaki tüm bireyleri temas izleme yolunu kullanarak virüsü taşıyan bir kişiden özyineli olarak izole edebilir. Başka bir yol ise, diğer kişilerle temasa sahip kişileri tanımlamak ve bunlar üzerinde testler yapmak için temas izleme kullanarak tahmin testleri yapmaktır.
  • Virüsün yayılımı kontrol altına alınana kadar ülke çapında (veya bölge çapında) kilitleme. Kilitlenme haftalar ile aylar arasında sürebilir. Bu en güvenli yoldur, ancak “ikinci bir hasta dalgasının” oluşmasını engellemez.
  • Risk temelli seçici Karantina: Popülasyonu düşük riskli ve yüksek riskli iki gruba ayırın. Yüksek riski karantinaya alın ve yönetilen sürü bağışıklığına ulaşmak için düşük riskli nüfusu yavaş yavaş serbest bırakın. Yönetilen faz, sağlık sisteminin beklenen sayıda ciddi vaka ile başa çıkmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Düşük risk grubunun sürü bağışıklığı göz önüne alındığında, yavaş yavaş yüksek riskli nüfusu serbest bırakabiliriz. Soru, düşük ve yüksek riskli popülasyonların karantinadan salınmasının sağlık sistemine zarar vermeyecek şekilde nasıl yönetileceği.

Model 2 şu anda dünya çapında varsayılan modeldir ve görüldüğü üzere ekonomi üzerinde büyük bir negatif etkisi vardır. Model 1 ve 2 birlikte çalışabilir ya da 3. modeli kullanılabilir. Bu önermeler İspanya ve İtalya’da denenebilir. Model 1,2 veya model 3’ü kullanmak ekonomiye minimum zarar vererek kurtulabiliriz.